Dane personalne
Imię i nazwisko mgr Magdalena Szydełko
Telefon (017) 8651493
Email
Budynek L-29
Nr pokoju 350
Adres Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Jednostka organizacyjna Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki http://zszil.portal.prz.edu.pl/
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Wykształcenie:

2014
Decyzją Rady Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
został wszczęty przewód doktorski w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

1.10.2011- 25.02.2013
Wydział Zarządzania CSP
Trzysemestralny kurs kwalifikacyjny pn. Studium Pedagogiczne

 2008-2009 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Studia podyplomowe: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

2002-2007
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Kierunek: Zarządzanie i marketing (tytuł zawodowy: magister)
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem


09.2005-01.2006
Wyjazd na stypendium naukowe (jeden semestr) w ramach Programu Socrates/Erasmus
Università degli Studi di Perugia we Włoszech

1998-2002
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doświadczenie zawodowe:

1.10.2009-nadal /z przerwą 29.08-30.09.2013/
Asystent w Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki
Politechnika Rzeszowska

2008-2009
Specjalista ds. zarządzania jakością w Departamencie Jakości H.T.P.
Wrocław

08.2006
Praktyka zawodowa w w Dziale Zarządzania Jakością
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” SA

10.2005-01.2006
Tłumacz książki „Partecipazione umana e competitività aziendale” z j. włoskiego na j.polski
na zlecenie Facoltà di Economia, Università degli Studi di Perugia

07.2005-08.2005
Praktyka zawodowa w Wydziałowej Kontroli Jakości W54
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” SA

---------------------------------------------------------------------------------------

Pełnione funkcje (prace organizacyjne na rzecz Wydziału Zarządzania PRz):

 • marzec-maj 2017 - koordynator, członek Komitetu Naukowego VIII Konferencji Logistycznej - Logistyka oczami studentów
 • marzec-maj 2016 - koordynator, członek Komitetu Naukowego VII Konferencji Logistycznej - Logistyka oczami studentów
 • marzec-kwiecień 2016 - koordynator w ramach Komitetu Organizacyjnego, członek Komisji Oceniającej i Komitetu Naukowego I Ogólnouczelnianego Konkursu Wiedzy Logistycznej (21.04.2016 r.)
 • od 1.09.2010 do 31.10.2015 - członek zespołu układaczy rozkładów zajęć (studia niestacjonarne, kierunek: logistyka/finanse i rachunkowość)
 • 1.12.2013 - nadal - członek zespołu ds. oceny parametrycznej asystentów
 • 1.10.2013 - nadal - opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego Logistyków (m.in. członek komitetu organizacyjnego i naukowego cyklicznej Konferencji Logistycznej - Logistyka oczami studentów, współorganizator Sesji Posterowej "Reklama w logistyce", opiekun merytoryczny prowadzonych przez członków SKNL badań dot. logistyki dystrybucji, współautorstwo 6 artykułów)
 • sem. letni 2012 - członek zespołu przygotowującego raporty dla Polskiej Komisji Akredytacynej (sekcja ds. sylabusów i kart przedmiotów)
 • opracowywanie kart dla dwóch modułów kształcenia (obsługa programu KRK)
 • 11.2012 - przygotowanie oferty przedmiotów dla studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus   
 • 01.2012 - opracowanie planu przedmiotów na kierunku Logistyka dla specjalności Zarządzanie jakością w logistyce 
 • 2009/2010 i 2010/2011 - udział w audycie jakości przeprowadzonym w Katedrze przez przedstawiciela jednostki certyfikującej (ISO 9001)  
 • 2009/2010 - koordynator ds. kart przedmiotów na kierunku Logistyka
 • 2009/2010 - koordynator ds. kart przedmiotów w ZSZiL
 • 2009/2010 członek zespołu ds. pozyskiwania funduszy (2009/2010)
 • 11.2009 - pomoc przy organizacji konferencji "Europejskie społeczeństwo informacyjne" (termin konferencji: 23-24 listopada 2009 r.)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencje/Szkolenia/Targi/Warsztaty/

 • 17-19.10.2016 XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Rachunkowość a controlling” w Karpaczu
 • 24.05.2016 VII Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. "Trendy w logistyce", Politechnika Rzeszowska
 • 18.05.2016 Wizyta dydaktyczna w Omega Pilzno Godawski & Godawski Sp. z o.o. w Pilźnie oraz w Podkarpackim Parku Logistycznym w Mokrzcu
 • 21.03.2016 konferencja "Nauka dla biznesu", Uniwersytet Rzeszowski
 • 23.02.2016 Szkolenie „Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie Statistica”, organizator: StatSoft Polska
 • 12-14.10.2015 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Rachunkowość a controlling” w Karpaczu
 • 22.05.2015 VI Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. "Logistyka - teoria i praktyka", Politechnika Rzeszowska
 • 2.12.2014 I sesja posterowa "Reklama w logistyce", Politechnika Rzeszowska
 • 13-15.10.2014 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Rachunkowość a controlling” w Karpaczu
 • 7.04.2014 V Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. "Wpływ logistyki na rozwój regionów i przedsiębiorstw", Politechnika Rzeszowska
 • 20-21.11.2013 Targi RetailShow 2013 w Warszawie
 • 14-16.10.2013 XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Rachunkowość a controlling” w Szklarskiej Porębie
 • 24.05.2013 Konferencja Jubileuszowa z okazji XX-lecia Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 • 10.05.2013 V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2013   w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu
 • 7-8.05.2013 IV Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. „Perspektywy rozwoju logistyki”, Politechnika Rzeszowska
 • 1.10.2011- 25.02.2013 Trzysemestralny kurs kwalifikacyjny pn. Studium Pedagogiczne
 • 28–29.11.2012 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków „POLLOGUS 2012" w Wałbrzychu
 • 15.12.2008 Konferencja ISO Wrocław 2008 – regionalna konferencja przeglądowa
 • 5.2008 Konferencja „Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych” w Rzeszowie
 • 30.11-2.12.2007 Kurs „Audit – narzędziem badania i doskonalenia systemu zarządzania jakością”.
 • 2005/2006 Intensywny kurs języka włoskiego na Università per Stranieri di Perugia we Włoszech (stypendystka programu Erasmus 09.2005-02.2006)
 • 7.2005 Szkolenia z zakresu: Zarządzanie Procesem i Praca Standardowa oraz Value Stream Mapping (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” SA)

Certyfikaty:

 • 2.12.2007 Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością
 • 29.05.2009 Certyfikat pełnomocnika ds. zarządzania jakością (wydany przez TUV NORD Polska)

Nagrody/wyróżnienia:

 • 13 czerwca 2012 - wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania za zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Wydziału

 • wyróżnienie i nagroda przyznana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki za rozdział w monografii "Wybrane aspekty zarządzania jakością i personelem", red. S. Minta,  Wyd. Leaderway, Wrocław 2011

 • dyplom dla jednego z 10 najlepszych absolwentów w rankingu „Najlepsi z najlepszych r. ak. 2006/2007" na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom